پنجشنبه ۶ ارديبهشت ۱۳۹۷ ,26 April 2018

قوه ی قضائیه و مدیریت شهری

مرتضی طلایی*: پیوند میان مدیریت شهری و قوه قضائیه عمدتا بواسطه احکام مبارزه با جرایمی است که در حوزه ی شهرها، اعم از ساخت و ساز های غیر مجاز، مسکونی سازی باغات، احکام ماده 100، ماده 7 و ... می باشد. این فرایند، رابطه میان مدیریت شهری و نهاد قضاء را امروزه بیش از همیشه به سمت تخصصی سازی، نوآوری، پویایی در کنار قاطعیت در داوری و اجرا سوق داده است.   نگاهی به چالش های مدیریت شهری در رفع تهدیدات برخی از جرایم و تخلفات سازمان یافته در عرصه شهرها نشان می دهد که مدیریت شهری، بیش از همیشه به حضور پربار نهاد قضاء در کنار خود نیازمند است. به حقیقت ما امروز، علاوه بر تهدیدات سازمان یافته در خارج از نهاد مدیریت شهری با چالش های مربوط به مفاسد اداری و مالی نیز در خود مجموعه روبرو هستیم. در همین سال های گذشته ما به کمک قوه قضائیه تلاش کردیم بر مبنای کلام مقام معظم رهبری در برابر قانون ...
 
قوه ی قضائیه و مدیریت شهری