پنجشنبه ۶ ارديبهشت ۱۳۹۷ ,26 April 2018

طلایی در جمع دانشجویان دانشگاه تهران عنوان کرد؛

شورای شهر باشگاه سیاسی نیست

نایب رئیس شورای شهر تهران گفت: شورای شهر محل خدمت است و نباید به باشگاه سیاسی جریان های مختلف تبدیل شود.
 
شورای شهر باشگاه سیاسی نیست