پنجشنبه ۶ ارديبهشت ۱۳۹۷ ,26 April 2018

خاطرات مرتضی طلایی از نیروی انتظامی:

دوم خردادی ها نگذاشتند در اصفهان کار کنم

بخشهایی از خاطرات مرتضی طلایی: -(در سال 76) بایستی به طور طبیعی و در شرایط معمول، فرمانده استان اصفهان می‌شدم ولی شرایط آن زمان به گونه‌ای پیش رفت که ماندن من در استان اصفهان امکان‌پذیر نبود و من به طور ناخواسته مجبور به هجرت از این استان شدم. -در سال 76 و مصادف با انتخابات ریاست جمهوری در این استان، شرایط سیاسی استان اصفهان به نحوی تغییر کرد که باعث شد جریانات انتخاباتی و پیروزی جریان دوم خرداد، ماندن من در این استان را غیر ممکن کند. به هر حال پس از برگزاری انتخابات و پیروزی جریان دو خرداد، یکی از خواسته‌های ناگفته و نانوشته‌ای که این جریان داشت و به شدت آن را پیگیری می‌کرد، عدم ماندن من به عنوان طلایی شناخته شده در اصفهان بود که این افراد معتقد بودند به ...
 
دوم خردادی ها نگذاشتند در اصفهان کار کنم